Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og forskning 2020

OPPDATERING
På grunn av koronasituasjonen ser vi på alternative digitale løsninger for å arrangere konferansen. Vi kommer med mer informasjon så snart det er avklart med involverte samarbeidspartnere.

Hvordan kan vi gjennom digitalisering og tjenesteutvikling skape fremtidsrettede løsninger som møter forventninger fra forskere, studenter, politikere og institusjoner knyttet til livslang læring, studentmobilitet, bærekraft og arbeidslivsrelevans? Hvordan gjør vi forskningsdata tilgjengelig, samtidig som sikkerhet og integritet ivaretas?
Disse spørsmålene og mange flere står på programmet når Unit inviterer til konferanse på Scandic Lerkendal i Trondheim 27. - 28. mai.

 

Konferansen for deg som er opptatt av digitalisering og gode fellestjenester

Konferansen er en arena for å diskutere og konkretisere hvordan strategi og handlingsplan for digitalisering i forskning og høyere utdanning settes ut i livet.

Konferansen retter seg mot ledere, beslutningstakere og andre i administrative og vitenskapelige stillinger som er opptatte av å skape de beste rammebetingelsene og støttefunksjonene for norsk forskning og høyere utdanning. Dette gjør vi for at forskere, undervisere og studenter får de beste forutsetningene for å konsentrere seg om sine oppgaver - forskning, undervisning, formidling og læring. Gjennom to dager skal vi utveksle erfaringer og meninger, lære av hverandre og se fremover sammen. 

Program

Programmet er under oppdatering, og oppdateres med detaljer om foredrag, foredragsholdere og parallellsesjoner.

Dato og tid:

Fra: 26. mai, 2005, kl. 17:00
Til: 28. mai, 2005, kl. 15:00
Se program

Arrangør:

Samarbeidspartnere:

Logo, Digitaliseringsdirektoratet

Onsdag 27.mai

09:00 - 10:00
27. mai

Offisiell åpning

På åpningen av konferansen får du en introduksjon til konferansetema Veien mot 2030. Digitalisering og tjenesteutvikling skal skape fremtidsrettede løsninger som møter forventninger til forskere, studenter, politikere og institusjoner. Hvordan skal vi sammen skape de beste rammebetingelsene og støtt...
.
10:00 - 10:30
27. mai

Pause og småprat med nye kolleger

.
10:30 - 11:30
27. mai

Veien mot 2030

Hva betyr fremtiden for deg i dag? Sektoren står overfor et tiår med omfattende endringer. Vi presenterer fire framtidsscenarier for at du bedre skal kunne håndtere endringene og forberede deg på transformasjonen som vil skje.  I tillegg blir det lansering av nye tjenester til sektoren. A...
.
11:30 - 12:30
27. mai

Lunsj og nettverksbygging

I tillegg til god mat og gode samtaler med kolleger fra hele landet er lunsjen en fin anledning til å treffe de mest sentrale leverandørene til kunnskapssektoren. 

.
12:30 - 13:30
27. mai

Utdanning

#handlingsplan

Prioriterte satsninger

Vi presenterer prioriterte prosjekter i 2020, og videre planer.

Trender i digital vurdering

v/Diku

Sesjonen ledes av avdelingsdirektør Marianne Øhrn Johannessen, UiA

.

Teknologi

#muliggjørendeplattform

Microdata SSB/NSD

Hvordan gjøre det enklere å analysere registerdata?

Prosjektleder Microdata, Rune Gløersen, SSB

.

Administrasjon

#strategi

Fremtidens administrative system

Hvilke strategiske tilnærminger og grep bør virksomheter ta? Introduksjon ved VP Analyst Jan Martin Lowendahl, Gartner Research, og diskusjon.

 

 

.

Forskning

#sikkerhet #ai

Forskerplattformen

Sikkert samarbeid om forskningsdata. Underdirektør Gard Thomassen, UiO

Iris.ai - Kunstig intelligens i litteratursøk

Erfaringer fra Finland og UiO. Administrerende direktør Anita Schjøll Brede, Iris.ai

.
13:30 - 14:00
27. mai

Kaffepause og mingling i utstillerområdet

.
14:00 - 15:00
27. mai

Utdanning

#studieadministrasjon

Evaluering av FS

Unit gjennomfører våren 2020 en teknisk og funksjonell evaluering av Felles Studentsystem (FS). Her presenterer vi resultatene og anbefalingene fra denne evalueringen.

.

Teknologi

#transformasjon

De 10 viktigste teknologitrendene

Den digitale transformasjonen er i gang. Hvilke 10 trender er drivere globalt som sektoren bør ha spesielt fokus på?

Introduksjon ved VP Analyst Jan Martin Lowendahl, Gartner Research

.

Administrasjon

#ledelse

Digitalisering - hva har UiA lykkes med?

En kort presentasjon av organisering og struktur som underbygger digitalisering av arbeidsprosesser ved Universitetet i Agder.

IT-direktør Tord Tjeldnes, UiA

.

Forskning

#handlingsplan

Prioriterte satsninger

Vi presenterer prioriterte prosjekter i 2020, og videre planer.

Diskusjon på basis av presentasjoner. 

Sesjonen ledes av direktør Johanne Raade Universitetsbiblioteket UiT

.
15:00 - 15:30
27. mai

Beinstrekk og kaffe med nye og gamle bekjente

.
15:30 - 16:30
27. mai

Administrasjon

#ai

Effektivisering og bedre innsikt i økonomi

Bruk av kunstig intelligens for å øke menneskers arbeidskapasitet og fjerne repetitive oppgaver.

Avd.dir. Hakan Narci, DFØ

Automatisert saksbehandling

Dr. Christian Guttmann, TietoEVRY

.

Forskning

#muliggjørendeplattform

Helseanalyseplattformen

Plattform for gjenbruk av data om norsk forskning

Programleder Marianne Braaten, Direktoratet for e-helse

Plattform for gjenbruk av data om norsk forskning

Cristin og Nasjonalt vitenarkiv

.

Utdanning

#studentreisen

Online, outsourced, on-demand

Fremtidens studenter forventer nye læringsformer. Hvilke konsekvenser har dette?

Introduksjon ved Jan Martin Lowendahl, Gartner Research

Program for den gode studentopplevelsen

OsloMet

.

Teknologi

Foredrag ikke bekreftet

.
18:30 - 21:30
27. mai

Kortreist og bærekraftig festmiddag

Scandic Lerkendal
.