Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og forskning 2020

OPPDATERING
På grunn av koronasituasjonen ser vi på alternative digitale løsninger for å arrangere konferansen. Vi kommer med mer informasjon så snart det er avklart med involverte samarbeidspartnere.

Hvordan kan vi gjennom digitalisering og tjenesteutvikling skape fremtidsrettede løsninger som møter forventninger fra forskere, studenter, politikere og institusjoner knyttet til livslang læring, studentmobilitet, bærekraft og arbeidslivsrelevans? Hvordan gjør vi forskningsdata tilgjengelig, samtidig som sikkerhet og integritet ivaretas?
Disse spørsmålene og mange flere står på programmet når Unit inviterer til konferanse på Scandic Lerkendal i Trondheim 27. - 28. mai.

 

Konferansen for deg som er opptatt av digitalisering og gode fellestjenester

Konferansen er en arena for å diskutere og konkretisere hvordan strategi og handlingsplan for digitalisering i forskning og høyere utdanning settes ut i livet.

Konferansen retter seg mot ledere, beslutningstakere og andre i administrative og vitenskapelige stillinger som er opptatte av å skape de beste rammebetingelsene og støttefunksjonene for norsk forskning og høyere utdanning. Dette gjør vi for at forskere, undervisere og studenter får de beste forutsetningene for å konsentrere seg om sine oppgaver - forskning, undervisning, formidling og læring. Gjennom to dager skal vi utveksle erfaringer og meninger, lære av hverandre og se fremover sammen. 

Program

Programmet er under oppdatering, og oppdateres med detaljer om foredrag, foredragsholdere og parallellsesjoner.

Dato og tid:

Fra: 26. mai, 2005, kl. 17:00
Til: 28. mai, 2005, kl. 15:00
Se program

Arrangør:

Samarbeidspartnere:

Logo, Digitaliseringsdirektoratet

Tirsdag 26.mai

10:00 - 16:30
26. mai

Møte- og nettverksdag for råd og utvalg

.
17:00 - 21:30
26. mai

Mottakelse på NTNU

Tirsdag ettermiddag inviterer vi til åpningstreff for Digitaliseringskonferansen hos NTNU. I tillegg til god mat og drikke serverer vi blant annet rykende fersk forskning på digitalisering og teknologi, studentenes syn på læring og digitale tjenester, og mer til. Arrangementet starter på ...
NTNU Gløshaugen
.