Videreutvikling av Arbeidslivsportalen


Utviklingen fortsetter. Digitaliseringsstyret vedtok i sitt møte 3. desember 2021 å overføre og omdisponere prosjektmidler for videreutvikling av Arbeidslivsportalen til 2022. Arbeidet startet opp i januar og det er laget en plan over hva som utvikles først.

Samtidig med at tjenesten tas i bruk er UH-institusjonene tydelige på at det er mange behov dagens tjeneste ikke dekker. Det er derfor ønskelig å fortsette utviklingen av applikasjonen.

Plan for videre utvikling

I løpet av 2021 gikk Arbeidslivsportalen fra pilot til utrulling hos flere universitet og høyskoler. Arbeidet med utrullingen har vært mer omfattende enn forventet. Feilretting og forbedring av grunnleggende funksjonalitet ble derfor prioritert framfor videreutvikling. Vi opplever nå at tjenesten er mer stabil og brukervennligheten forbedret slik at vi kan prioritere videreutvikling. På bakgrunn av innsiktsarbeid og tett brukerdialog har vi nå laget en plan over videreutvikling for 2022. 

Hva utvikler vi først?

 • Avtalehåndtering
  Avtalehåndtering skal innlemmes i selve løsningen, inkludert arkivintegrasjon. Dette vil bidra til at både praksissted og lærested bruker mindre tid og ressurser på å inngå praksisavtaler.
   
 • Vurdering
  Sikt skal utvikle funksjonalitet slik at praksisstedene kan registrere sin vurdering av studentene. Dette vil omfatte underveisvurdering, midtvurdering og sluttvurdering. Å få dette på plass vil bidra til å forenkle kommunikasjonen mellom veiledere og studenter og styrke ivaretakelse av personvernet.
   
 • Støtte deling av studentdata med praksissteder
  Praksissteder trenger i varierende grad informasjon om studentene i forkant av praksisopphold slik at de for eksempel kan legges inn i personalsystem og få nødvendige tilganger. Vi utvikler løsninger for at dette kan utføres på en bedre måte for både små og store praksissteder.


For mer informasjon se sakinnlegg og vedtak i Digitaliseringsstyrets møte 03.12.21


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter

Har du noen spørsmål? Kontakt:

Jøran Indseth
Prosjektleder
joran.indseth@sikt.no