Ansatte

204 treff
Andres H. Reitan, avdelingsdirektør
Anders Hansteen Reitan
Avdelingsdirektør
+4797117111
Administrative tjenester og strategisk innkjøp
Tor Holmen, fagdirektør
Tor Holmen
Fagdirektør
+4795047000
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)