Amazon Web Services (AWS)


Amazon Web Services (AWS) er en sikker plattform for skytjenester. AWS tilbyr et bredt sett med globale beregnings-, lagrings-, og distribusjonstjenester, samt databaser, analyser, applikasjoner som hjelper virksomheten å bevege seg ut i skyen.

Tilbake til resultater fra UH-skyprogrammet

Hvem kan benytte tjenesten: 

Tjenesten kan, gjennom abonnement, brukes av alle institusjoner som er Uninett-kunder. Kundene må i tillegg være tilknyttet forskningsnettet, det vil si bruke Unientt som internettleverandør.

Forutsetninger: 

Rammeavtale,  inkludert databehandleravtale: Kontakt UH-sky for informasjon om avrop og rammeavtale.

Det er mulig å knytte tjenesten til innlogging gjennom Feide.

Tjenesten leveres over forskningsnettet.

Formåls- og hjemmelsvurdering:

Vurdering må gjøres for hver enkelt tjeneste som flyttes/opprettes i skyinfrastrukturen. Dersom virksomheten ønsker å benytte tjenesten som hovedverktøy for sine sluttbrukere må det utarbeides saklige og tydelig definerte formål med bruken av personopplysninger som settes ut i skyen, og deretter lovlig grunn (hjemmel) for bruken av personopplysningene.

Universell Utforming: 

Med bakgrunn i unntak for IKT-løsninger i arbeidslivet/ virksomhetsinternt system, er denne tjenesten ikke omfattet av krav om universell utforming. Dersom tjenesten skal tilbys allment til elever og studenter, må det gjøres en vurdering av tjenesten mot kravene i Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger. Ta kontakt med UH-sky for mer informasjon.

Beskrivelse av tjenesten: 

https://clouds.geant.org/amazon-web-services/

Bestillingsinformasjon: 

TI Sparkle og Arcus Global ble valgt som felles foretrukket forhandler for AWS. Virksomheter som ønsker å ta i bruk AWS kan gjøre det ved å gjøre avrop på rammeavtale. Den enkelte virksomhet må selv inngå avropskontrakt direkte med leverandøren de velger.

TI Sparkle og Arcus Global leverer begge full tilgang til AWS-katalogen. TI Sparkle tilbyr i tillegg ekstern bistand knyttet til bruk og utrulling av AWS-tjenestene, bistanden inkluderer hjelp til opplæring, support og konsulenthjelp. Bistand gis av TI Sparkles norske samarbeidspartner NordCloud.    


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter