Aktuelt

Slik digitaliserer Unit Kunnskaps-Norge

Hvordan blir fremtiden? Hvordan ser et datadrevet kunnskapssamfunn ut? For forskere, studenter og administratorer. Hvordan kommer vi til å jobbe? Hvordan driver Unit Kunnskaps-Norge framover?

Seminar om håndtering av forskningsdata 

Den 17. oktober 2018 arrangerte Unit et seminar om håndtering av forskningsdata. Formålet med seminaret var å kartlegge hvilke behov og forventninger universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner har knyttet til rollen datakurator.

Ny deltaker i Pensumlistesystemkonsortiet

Leganto benyttes av universiteter og høgskoler, og er tett knyttet til biblioteksystemet Alma, søkesystemet Oria og læringsplattformer, som for eksempel Canvas. Nyeste deltaker i konsortiet for Leganto er Dronning Mauds Minne Høgskole, DMMH.