Workshop og samlinger i forkant av digitaliseringskonferansen


I forbindelse med Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og forskning ble det i dag arrangert workshops og samlinger på Clarion hotel og congress.

Clarion hotell og congress i Trondheim
Konferansen arrangeres på Clarion hotel og congress i Trondheom

Tema for samlingene har handlet om alt fra digital eksamen og LMS, til sikkerhet, forskningsdata og Microsoft Office 365. I morgen åpner Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og forskning for første gang. Konferansen er en viktig arena for å diskutere hvordan vi sammen skal drive Kunnskaps-Norge fremover.

 

Forvaltning av forskningsdata

Dagen ble innledet med en presentasjon av målbilder for forskningsområdet og plan for å lage et veikart for utvikling av forskningstjenester. Blant annet skal det etablere autoritetsregistre for personer, prosjekter, institusjoner og finansiering/godkjenninger.

Hovedutfordringen for forskningsdataområdet er ikke mangel på tjenester, men mangel på sammenheng mellom dem. Et av områdene som man nå jobber med å forenkle er arbeidsprosesser knyttet til datahåndteringsplaner og datalagring. Her har Uninett Sigma2 og NSD etablert et samarbeid.

Hilde Karlsen ved NTNU presenterte en ny tjeneste de har utviklet i samarbeid med Helse Midt-Norge, helseforskningsportalen.no, som også ble lansert i dag. Hensikten er å gi veiledning for godkjente løsninger for innsamling, lagring og deling av data. Denne tjenesten ønsker de å løfte til en nasjonal portal.

Torgeir Christiansen fra Universitetet i Oslo presenterte tjenesten eVir, et infrastrukturprosjekt for videoforskning. Fokus for eVir er hele arbeidsflyten fra innsamling til bearbeiding og analyse.

Katrine Weisteen Bjerde, fagdirektør for forskning i Unit, presenterte en klassifiseringsmatrise for lagrings- og arkiveringstjenester.

 

Sikkerhetsforum

Jørgen Dyrhaug fra nasjonal sikkerhetsmyndighet åpnet workshopen. Han holdt et innlegg om digitalisering og tillit.

«Vi er analoge mennesker som lever i en digital hverdag, og vi skjønner ikke at vi ikke skjønner IKT. Vi har enorm tillit til duppedittene våre, men vi leser sjelden bruksbetingelsene. Vi skjønner ikke alltid hva vi holder på med, og trenger et mer bevisst forhold til tjenestene våre.», sier Jørgen Dyrhaug

Nøkkelen til vellykket arbeid med sikkerhet og digitalisering ligger i å se helheten i det arbeidet man gjør, forstå konsekvensene av de handlingene man gjør og ved å forstå kompleksitet av i det arbeidet man gjør.

Gustav Birkeland fra Kunnskapsdepartementet snakket om styring av informasjonssikkerhet og personvern, samt sikkerhetssatsingen i UH-sektoren. Det er blant annet utviklet en styringsmodell som gjelder alle statlige universiteter og høgskoler, der bl.a. Unit er sentral aktør.

 

Vi er analoge mennesker som lever i en digital hverdag

 

Microsoft 365 - samling, med vekt på Office 365

Jardar Leira fra Uninett presenterte muligheter i Teams summetone, en sky-basert tjeneste for å kunne ringe kolleger via teams applikasjonen. Dette er en tjeneste Uninett i dag levere til interesserte institusjoner. Konsulenter fra Microsoft demonstrerte funksjonalitet og muligheter i Teams, Power apps og Microsofts ulike sikkerhetsløsninger for skytjenester.

Rune Dyrhaug fra UiT presenterte deres prosjekt for å kunne lagre forskningsdata i Office 365, selv data som er klassifisert som fortrolige, også kjent som «røde data». Prosjektet ble nylig satt i produksjon. I følge deres analyser var sky-tjenestene sikrere enn deres lokale løsninger.

«Det ikke noe juridisk i veien for å lagre personinformasjon i skytjenester, men du må vite hva du gjør» - Rune Dragseth, UiT.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter