Webinar om ny prosess for NVI-rapportering tilgjengelig på nett.


Unit har utarbeidet et forslag til en ny forenklet prosess for NVI-rapportering i et nasjonalt vitenarkiv. Opptak fra webinaret er nå tilgjengelig.

Fra og med publiseringsåret 2010 har institusjonene benyttet Norsk vitenskapsindeks (NVI) for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. NVI ble etablert samtidig med Cristin, og er en integrert del av resultatmodulen i denne tjenesten. Resultatmodulen i Cristin, og dermed også NVI, skal i løpet av 2021/22 inngå i en ny tjeneste som er under utvikling som en del av prosjektet Nasjonalt vitenarkiv (NVA).  

Arbeidet med registrering av vitenskapelige publikasjoner, kontroll og godkjenning for NVI-rapportering kan i dag ta mye tid ved mange institusjoner. Det kan derfor være hensiktsmessig å forenkle denne prosessen ved etablering av den nye tjenesten, forutsatt at de formelle kravene som stilles blir ivaretatt.

Forslag til ny prosess for NVI-rapportering ble 20. mai sendt til alle institusjoner som bruker Cristin. Frist for å komme med innspill er senest 25. juni 2021. Innspillsdokument og følgebrev fra utsendingen.

Se mottatte Innspill til ny prosess for NVI rapportering


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter