Utfasing av Techsmith Relay  


Opptakssystemet Tech Smith Relay legger ned on-premise løsningen som Unit drifter for de norske UH-institusjonene. Prioriteringsrådet for undervisningsnære tjenester har derfor vedtatt å legge ned tjenesten i Unit.

Tidslinje for utfasing av Techsmith Relay
Tech Smith Relay legger ned on-premise løsningen som norske universitet og høyskoler bruker, derfor legges tjenesten ned.

Det er gjennomført en spørreundersøkelse om behov for ny løsning blant institusjonene. Institusjonene signaliserer at det ikke er nødvendig å erstatte Relay med et tilsvarende verktøy.   

Fra og med 1. januar 2020 vil det ikke lengre være mulig å gjøre opptak i Techsmith Relay. Institusjoner som abonnerer på Kaltura eller Mediasite får dekket behov for opptak av skjerm gjennom disse tjenestene.  Alt innhold som produseres frem til 1. januar 2020 vil være tilgjengelig frem til 1. januar 2021. Pris for tjenesten for 2019 er som vanlig, for 2020 vil den reduseres og kun dekke lagring. 

Unit anbefaler at institusjonene sletter innhold som de ikke vil ha bruk for. Det vil påløpe kostnader for lagring av innhold som skal tas vare på.  I løpet av 2020 vil Unit starte arbeidet med å flytte innhold, som er lagret på Uninett/Units servere, fra Techsmith Relay over til opptakstjenestene Kaltura eller Mediasite. Hvis institusjonene ønsker det, kan filene flyttes til en lokal lagringsløsning. 

Vi ber institusjonene informere sine brukere om utfasing av tjenesten i god tid før 1. januar 2020. Dersom det er ønskelig å informere hver enkelt bruker direkte, kan Unit være behjelpelig med å hente ut liste med epostadresser til alle brukere som er tilknyttet en bestemt institusjon. Send en forespørsel til kontakt@uninett.no for å få tilsendt en slik liste. 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter
Har du noen spørsmål? Ta kontakt med:
Vegard Moen
Seksjonssjef