Universitetet i Oslo og Dronning Mauds Minne Høgskole tek i bruk Leganto


Universitetet i Oslo (UiO) og Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) har vald Leganto som system for å opprette, vedlikehalde og gjere tilgjengeleg pensumlister. UiO er i oppstart, medan DMMH er godt i gang med å implementera tenesta.

Leganto er ei teneste som gjer det mogleg for en forelesar å opprette, vedlikehalde og gjere pensumlister synlege for sine studentar. Universitetet i Oslo og Dronning Mauds Minne Høgskole  er bland dei 16 verksemdene som har teke i bruk tenesta.  

Verksemder som har teke i bruk tenesta blir og ein del av pensumlistekonsortiet, samarbeidsformen for deltakarane, som tar hand om brukarane sin medverknad i prioriteringane for systemet.  

Om pensumlistesystemet Leganto 

  • Leganto er eit verkty for studentar, forelesar, og bibliotekarar  

  • Med Leganto kan ein enkelt opprette og vedlikehalde pensumlister 

  • Pensumlistekonsortiet er den samarbeidsformen som er vald for å sikre brukermedvirkning       

  • Pensumlistekonsortiet ble konsituert 28. august 2017 

  • Her kan du lese meir om Leganto og pensumlistekonsortiet 

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter