Toppledere på plass i Unit


Unit skal være en nytenkende pådriver for digitalisering av forskning og høyere utdanning. Sammen med virksomhetene innenfor området lager Unit en felles handlingsplan for digitalisering.

Units ledergruppe
Units ledergruppe. Fra venstre Lars Haltehol, Frode Arntsen, Ingrid Brænden, Roar Olsen, Ann Elisabeth Wedø, Sigurd Eriksson og Anders Hansteen Reitan. Foto: Mattis Daae

Units direktør Roar Olsen tror samarbeid på nasjonalt nivå er viktig for å heve kvaliteten og ta en lederrolle på digitaliseringen i sektoren.

- Før var det et mål å være best på utdanning nasjonalt. Nå ser vi at utdanning ikke lenger er bundet av landegrenser. Skal Norge stå sterkt i den internasjonale konkurransen og pågående digitaliseringen, må vi samarbeide og finne løsninger som opprettholder sektoren konkurranseevne også i et internasjonalt perspektiv, sier Roar Olsen.

Seks toppledere på plass - i tillegg til direktør

- ​Å sette sammen en helt ny ledergruppe er spennende. Vi har kunnet velge ut kandidater som utfyller hverandre for å bygge et komplementært og sterkt team. Forskjellighet i faglig bakgrunn, kjønn og personlige egenskaper er vektlagt, forteller Roar Olsen.

Å få ledergruppen på plass er en viktig milepæl i etableringen av Unit, Roar Olsen, direktør.

Seks nye toppledere er på plass i det nye organisasjonskartet for Unit. Rekrutteringsprosessen ble avsluttet januar 2019. I mai vil direktoratets ledergruppe være fulltallig.

- Vi er en organisasjon i utvikling. Vi trenger toppledere som kan ha blikket på utviklingen i forskning og høyere utdanning, i dag og fremover. Og hvordan sikrer vi gjennomføringskraft innenfor et område med mange ulike og selvstendige virksomheter, legger Olsen til.

- Å få ledergruppen på plass er en viktig milepæl i etableringen av Unit. Jeg er veldig fornøyd med resultatet, sier Roar Olsen.

Units ledergruppe vil bestå av:

Roar Olsen – direktør  

Sigurd Eriksson - assisterende direktør / avdelingsdirektør for strategi og styring 

Ingrid Brænden - avdelingsdirektør for virksomhetsstøtte 

Frode Arntsen - avdelingsdirektør for forskningstjenester 

Ann Elisabeth Wedø - avdelingsdirektør for utdanningstjenester 

Anders Hansteen Reitan – avdelingsdirektør for administrative tjenester og strategisk innkjøp 

Lars Hatlehol - avdelingsdirektør for IT-utvikling 

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter