Tåler dine applikasjoner oppdateringen til Chrome 80? Eller vil de brekke?


Chromes oppgradering har blitt utsatt til 17. februar. Sannsynligvis fordi endringen potensielt kan brekke mange webapplikasjoner som benytter seg av tredjeparts cookies og som ikke har satt opp SameSite cookie på forhånd.

Kom i gang med testingen raskt! Den opprinnelige datoen for oppdatering til Chrome 80 skulle skje den 3 februar 2020. Google har utsatt oppgraderingen til den 17. februar 2020, sannsynligvis fordi dette er en endring som potensielt kan brekke mange webapplikasjoner som benytter seg av tredjeparts- cookies og som ikke har satt SameSite cookie på riktig måte på forhånd. 

Google Chrome versjon 80 kommer automatisk til å behandle cookies til SameSite=Lax; dersom SameSite-attributt ikke er satt på forhånd av serveren nettsiden kjører på. 

Hvorfor er dette et problem? 

Tredjeparts-informasjonskapsler (3rd party cookies) kan gjøre mennesker sårbare for ondsinnet sporing, datalekkasje og kan også gjøre dem mottagelige for det som kalles «cross-site request forgery (CSRF)» på andre steder. En bruker kan klikke på en kobling i en e-post som gir en hacker/svindler muligheten til, f.eks. å logge seg inn på brukerens banknettsted. 

Hva har dette å si for deg? 

Mange applikasjoner benytter seg av tredjeparts-informasjonskapsler. For at applikasjoner ikke skal brekke er det viktig å teste ut hvordan «SameSite=Lax» fungerer på applikasjonene, både egenutviklede og tredjeparts. 

Løsninger som bør testes kan være: 

  • Innloggingsløsninger som bruker SAML (SameSite=Lax stopper POST) 

  • Egenutviklede applikasjoner og påse at de har riktig SameSite direktiv 

  • Iframes innebygget i applikasjonen som er logget inn i et annet domene 

  • Om du har et API som benytter cookies bør du teste at andre sider som bruker dataene dine kan laste disse dataene 

Det er vanskelig å skaffe seg oversikt over alle steder dette får innvirkning. Det er derfor viktig å komme i gang med testing for å sjekke omfanget.  

SameSite-attributtet 

Det finnes tre mulige verdier for dette attributtet: 

  • SameSite=Lax; Fra februar vil informasjonskapsler standardiseres som "SameSite=Lax" hvis ikke nettstedet har spesifisert manuelt, noe som betyr at cookies bare settes når domenet i nettadressen til nettleseren samsvarer med domenet til cookien - en «1st-party cookie» 

  • SameSite=None; Secure; har vært standard fram til nå. Det som er nytt er at enhver cookie med etiketten "SameSite=None" må nå også ha et "secure"-flagg, noe som betyr at den bare vil bli opprettet og sendt gjennom forespørsler laget via HTTPS. 

  • Direktivet "SameSite=Strict" hindrer cross-site deling helt, selv mellom forskjellige domener som eies av samme utgiver. Dersom du skal bruke denne er det viktig å virkelig vite at du trenger denne funksjonaliteten.  

Hva må utgivere gjøre for å gjøre seg klar til 17 februar? 

Start med å teste om nettstedene blir påvirket av dette ved å gå til «chrome://flags» i chrome nettleseren og aktivere #same-site-by-default-cookies og #cookies-without-same-site-must-be-safe for å se om noe brekker. 

For å teste ut i Firefox, åpner du «about: config» og sett  «network.cookie.sameSite.laxByDefault» til «true». Sett også «network.cookie.sameSite.noneRequiresSecure» til «true». 

Et alternativ er å sette SameSite-attributtet manuelt, enten til Lax eller til Strict. Man bør også migrere til HTTPS dersom dette ikke allerede er gjort. 

Vær oppmerksom på at dersom du sjekker versjonen du har i Chrome så starter den å oppdatere seg til versjon 80. Dersom du etter dette restarter nettleseren kjører du versjon 80. 

Sjekk samtidig at HSTS sikkerhets-headeren er satt slik at en bruker bare møter en eventuell 302-redirect fra HTTP til HTTPS bare en gang på f.eks to år (sett max-age til f.eks 63072000). Dette gjør at det er vesentlig mindre sannsynlighet for «mannen i midten»-angrep. 

Se etter varsler i utviklerverktøyene for å sjekke om leverandører, inkludert annonsetekniske og analytiske leverandører setter, eller får tilgang til, 3rd party cookies på nettstedene sine uten riktig merking. 

Merk: Chrome vil gjøre et unntak for cookies som er satt uten SameSite-attributt for mindre enn 2 minutter siden. Slike cookies vil også bli sendt med ikke-idempotente (for eksempel POST) toppnivåforespørsler på toppnivå til tross for normale SameSite = Lax-cookies som krever toppnivåforespørsler for å ha en sikker (f.eks. GET) HTTP-metode.  

NB: Støtte for dette inngrepet ("Lax + POST") vil bli fjernet i fremtiden!  

Mozillas Firefox og Microsofts Edge sier at de også vil ta i bruk «SameSite=Lax»-standard. 

Chromium sine egne tips for testing finnes her: https://www.chromium.org/updates/same-site/test-debug

Referanser:  

 

Forfatter: Asbjørn Reglund Thorsen, CISO, Unit.  

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter