Status Mediasite-tjenesten


De siste to ukene har Units videotjeneste Mediasite hatt tidvis store driftsforstyrrelser og tekniske utfordringer. Dette har ført til ustabilitet i både livestreaming og avspilling av videofiler.

Unit har sammen med vår danske driftsleverandør NORDUnet satt inn alle tilgjengelige ressurser på å løse de tekniske problemene. Vi har sett forbedringer underveis, men problemet er dessverre ikke løst i skrivende stund. Gjennom helga 25. - 27. september har det blitt iverksatt en rekke omfattende oppgraderinger og tiltak hos driftsleverandør for å øke kapasiteten og stabilisere tjenesteleveransen. 

De tekniske problemene er sammensatte og Mediasite-tjenesten er kompleks, så vi har dessverre ingen garanti for at problemene løses helt i løpet av helga selv om det gjøres store oppgraderinger på dansk side. Unit har derfor jobbet parallelt med overføring av data fra NORDUnet til vårt andre driftsmiljø hos UNINETT i Trondheim, som også har blitt rustet opp i helga. 

Units vurdering er at det er nødvendig å gradvis overføre driften til UNINETT hvis det ikke er stabil drift fra NORDUnet etter helgas oppgraderinger. 
Unit har i helga gjort klart for å overføre institusjoner fra NORDUnet til UNINETTs driftsmiljø fra mandag. Det gjøres ved at vi flytter over én og én institusjon, og i tett dialog med systemadministratorer ved den enkelte institusjonen. 

Vi vil vi fortsette overføring fra NORDUnet til UNINETT til kapasitetsproblemene er løst og all drift er pålitelig og stabil. Samtidig er det viktig å understreke at det er forbundet en viss risiko med en slik flytting, så noe ustabilitet må påregnes fram til prosessen er fullført. Unit har tett dialog med de systemansvarlige for Mediasite ved alle institusjonene og vi informerer om status flere ganger daglig.

Unit beklager ulempene de tekniske problemene har medført. Å sikre stabil drift for alle kunder har høyeste prioritet hos både oss og våre driftsleverandører.
 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter