Sektormøte om Digital eksamen


Mandag 10. februar var 23 institusjoner samlet på Gardermoen til et sektormøte om Digital eksamen. Institusjonene delte sine erfaringer med de to systemene som brukes i dag: Inspera og WISEflow.

Elisabeth Guillot (Unit) introduserer innlegg om gruppeeksamen i WISEflow

Samarbeid på tvers av systemer

Noen av institusjonene deltar i utviklingen av Inspera og WISEflow, og kunne gi de andre en forhåndsvisning av ny funksjonalitet som er under utvikling. Det var nyttig for deltagerne å vite mer om begge systemene. Flere små samarbeid ble avtalt på møtet, og deltagerne bestilte en webinarserie for å lære mer av hverandres løsninger.

Forenkler etterarbeidet

Målet med digitalisering er at tjenestene skal gi en merverdi, ikke bare sette strøm på papir. De digitale løsningene krever litt mer forarbeid enn når man manuelt administrerer en eksamensgjennomføring, men etterarbeidet har blitt langt enklere. Særlig forenkling knyttet til sensur, begrunnelse av karakterer og behandling av klage på karakter ble trukket frem av institusjonene som en positiv gevinst.  

En av grunnene til at etterarbeidet nå er enklere, er at underviser kan sette krav for alle spørsmål i eksamensoppgavene i forkant av eksamen. Sensor skårer studentenes besvarelser iht. kravene, noe som både går raskt og gir god kvalitet i sensuren. I tillegg kan de digitale løsningene automatisk behandle besvarelser på multiple choice-eksamen, slik at sensor ikke trenger å bruke tid på det. Forhåndsdefinerte krav fører også til økt likebehandling av studentene. I tillegg til raskere sensur, fører dette også til at studenter som ber om begrunnelse får en raskere og tydeligere tilbakemelding. 

En institusjon anslo at ca. 50 % av studenter på et emne ba om begrunnelse på karakter, noe som tidligere medførte mye manuell saksbehandling. De to systemene har funksjonalitet som gjør at sensor kan legge inn begrunnelse underveis i sensureringen, slik at denne ligger klar når studenten ønsker den. I tillegg kan man legge til sensorveiledning og fasit, som i noen tilfeller kan være tilstrekkelig begrunnelse for karaktersettingen.

En felles beste praksis

De digitale løsningene bidrar i tillegg til standardisering av arbeidsprosessene på tvers av institusjonene, og kvalitetssikring i flere ledd. Gjennom erfaringsutvekslingene institusjonene imellom, slik som på sektormøtet, vil det etter hvert utvikles en beste praksis for eksamensgjennomføring. Dette kan gi besparelser for undervisere, sensorer og administrativt ansatte.

Unit er fasilitator for samarbeidet på tvers, og hjelper institusjonene med prioriteringer og dialog med leverandørene. I tillegg leverer Unit Felles studentsystem (FS) som er et viktig støttesystem og integrasjonsmotor. 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter