OsloMet, NTNU og UiS først ut i Arbeidslivsportalen


Lansering av Arbeidslivsportalen er nå rett rundt hjørnet etter at Unit har brukt høsten til å gjøre nødvendige forberedelser for å sette tjenesten ut i produksjon.

Illustrasjon: Shutterstock

Pilot med tre institusjoner

For å samle erfaringer i litt mindre skala før Arbeidslivsportalen tas i bruk av hele UH-sektoren, skal tre institusjoner ta tjenesten i bruk nå i høst. De tre første institusjonene ut er OsloMet, NTNU og Universitetet i Stavanger (UiS). Planen er at de går i produksjon i slutten av oktober. Institusjonene vil gjennomføre en pilot med et begrenset antall praksissteder og studenter. Unit vil bruke den første pilotfasen til å avdekke eventuelle feil eller mangler, slik at alle som ønsker kan ta Arbeidslivsportalen i bruk i første kvartal 2021.

Nødvendig forarbeid

Fellesregister for praksissteder

Det pågår en jobb for å få registrert praksissteder. Så langt er i overkant av 16.000 skoler og barnehager lagt inn, og det jobbes med helsesektoren. Unit utvikler også en løsning for å kunne registrere praksissteder i Arbeidslivsportalen, og en første versjon av løsningen er nå tilgjengelig. Unit og OsloMet skal videre kvalitetssikre at det registreres tilstrekkelig informasjon om praksisstedene for å sikre at ulike praksissteder ikke kan forveksles med hverandre. Det finnes for eksempel mange barnehager og skoler i landet med samme navn, og det må i tillegg være mulig å registrere avdelinger innenfor en barnehage. Vi må også sikre oss mot dobbeltregistrering av praksissteder. For å forenkle registreringen ses det på muligheten for å innhente navn og adresseopplysninger gjennom oppslag mot Brønnøysundregistrene.

Databehandleravtaler og praksisavtaler

Før Arbeidslivsportalen kan tas i bruk må det foreligge en databehandleravtale mellom Unit og lærestedet, som inkluderer brukerne på praksisstedene. Dessuten må lærested og praksissted ha på plass en praksisavtale, hvor bruk av verktøyet for praksishåndtering Arbeidslivsportalen er inkludert. Det er utarbeidet forslag til slike avtaler som nå er til gjennomgang hos Units jurister før forslagene til praksisavtaler sendes ut på høring. Vi har skissert to alternative varianter. 

Arbeidet med å lage en digital løsning for å opprette praksisavtaler i Arbeidslivsportalen er i gang, målet er at avtalen kan skrives, signeres (digitalt) og overføres til arkiv direkte i løsningen.

Webinarer

Unit holdt 19. oktober et webinar for administratorer ved universiteter og høgskoler som enten jobber med systemadministrasjon eller praksis.
Det kommer også ett eller flere webinarer i løpet av vårsemesteret 2021, i forkant av at Arbeidslivsportalen settes i produksjon for alle. Her vil vi ta med oss erfaringene fra piloten som gjennomføres nå i høst.

Videre arbeid med Arbeidslivsportalen

Det er stor oppmerksomhet rundt Arbeidslivsportalen i UH-sektoren og mange er interessert i hva som kommer i Arbeidslivsportalen. Det kommer en stortingsmelding om arbeidslivsrelevans, og både Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og NHO har vist interesse for løsningen og de mulighetene den gir. Videre arbeid vil bli drøftet i Tjenesterådet for studieadministrasjon 30. oktober, med formål om å starte neste utviklingsfase i 2021. Arbeidslivsportalen blir en tjeneste på linje med de øvrige tjenestene som inngår i økosystemet FS. Når vi nå også skal i gang med et moderniseringsprosjekt for hele FS-økosystemet er det viktig at disse tjenestene ses i sammenheng. Vi må sørge for at de ulike brukergruppene får helhetlige tjenester tilpasset sine behov, slik at de ikke må forholde seg til mange ulike, og delvis overlappende tjenester.

Kommunikasjon og nettsider for tjenesten

Unit jobber med å få på plass nettsider for Arbeidslivsportalen på unit.no for å kunne legge ut informasjon om tjenesten, utrulling, brukerdokumentasjon, ofte stilte spørsmål, driftsmeldinger, videre planer og lignende. Forhåpentligvis er dette på plass om kort tid.

Vi vil også komme med jevnlige oppdateringer i form av nyhetssaker og bloggposter i tiden framover hvor vi orienterer om status for arbeidet med Arbeidslivsportalen.

Har du spørsmål om Arbeidslivsportalen? Send oss gjerne en e-post.
 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter