Opptakstall for høyere utdanning etter suppleringsopptaket


Etter suppleringsopptaket sendte Samordna opptak ut 5 221 tilbud til 4 738 ulike søkere.

Foto: Shutterstock

Etter suppleringsopptaket sendte Samordna opptak ut 5 221 tilbud til 4 738 ulike søkere.
1 961 søkere som sto uten tilbud i hovedopptaket har nå fått tilbud, mens
2 576 personer med tilbud i hovedopptaket har fått tilbud på en høyere prioritet og mister dermed det gamle tilbudet.

Hittil i år har 112 008 personer fått tilbud om studieplass via Samordna opptak. Dette utgjør 81,7 % av de 137 072 kvalifiserte søkerne (mot 84,5 % på samme tid i 2019).
Antall kvalifiserte søkere som fremdeles er med i opptaket, og står uten studieplass,
er 17 023. Tilsvarende tall for 2019 var 13 258.

Ledige studieplasser

Fra 20. juli var det mulig å søke på 320 studier med ledige studieplasser. Det er til nå sendt 9 803 tilbud til 3 951 søkere som har søkt på ledige studieplasser. Av disse er 1 016 nye søkere som ikke søkte innen 15. april. Per 3. august er det fortsatt 206 studier med ledige plasser.

Statistikk

Se statistikk fra suppleringsopptaket på nettsidene til Samordna opptak.

Kontaktinformasjon

Mer informasjon om søking og opptak til høyere utdanning får du ved å kontakte lærestedene eller Samordna opptak.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter