Opptak til høyere utdanning 2019 - ledige studieplasser


Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning sender gjennom Samordna opptak ut 7899 tilbud til 3357 søkere i opptaket til ledige studieplasser. Av disse ble 1885 tilbud gitt til 845 nye søkere.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter