Ønsker samarbeid om teknologi i undervisningsrom


Årlig kjøper norske universiteter og høyskoler inn teknisk AV-utstyr for om lag 200 millioner kroner. Bygging, ombygging og fornyelse av undervisningslokaler har ført til stor aktivitet på området de siste årene.

28. og 29. november var 80 deltakere fra hele landet samlet for å se nærmere på og diskutere blant annet

  • sikkerhet og personvern innenfor AV og video
  • samhandlingsteknologi i undervisningsrom
  • standardisering av prosjektering, forvaltning og drift av undervisningsrom
  • teknologi og utforming av rom

Unit arrangerte samlingen i samarbeid med UiT og NTNU.

Felles rammeavtale

Det er ikke etablert en egen tjeneste eller formelt samarbeid om teknologi i undervisningsrom (AV), men Unit forvalter en rammeavtale på innkjøp av utstyr innenfor området. Rammeavtalen gir deltakerne lavere priser på utstyr og tjenester fra leverandørene.

Mulig samarbeid

De fleste institusjoner står overfor like utfordringer på området. Flere institusjoner undersøker standardisering av områder som sikkerhet og personvern, universell utforming av AV-utstyret, samt organisering og gjennomføring av brukeropplæring på utstyr og tjenester. Behovet for samarbeid og koordinering i sektoren er altså stort. Samlingen ble avsluttet med en diskusjon om videre samarbeid i sektoren.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter