Øker trykket på informasjonssikkerhet og personvern


Innføringen av ny styringsmodell for informasjonssikkerhet og personvern i høyere utdanning og forskning vil føre til økt fokus på måloppnåelse i informasjonssikkerhet og personvern.

Unit ansvar for å følge opp strategien, og inviterer til informasjons- og kartleggingsmøter med virksomhetene som styringsmodellen gjelder for.

Målet med møtene er todelt

Vi ønsker å starte en dialog med virksomhetene, slik at vi kan jobbe sammen for å skape økt fokus på informasjonssikkerhet og personvern, sier Agnethe Sidselrud, seksjonssjef for Jus og informasjonssikkerhet i Unit.

Formålet med den første delen av møtet er å informere om hva det nye styringsrammeverket betyr for sektoren og for hver enkelt virksomhet. Målet med den andre delen er å kartlegge status for arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern hos virksomheten. Kartleggingsskjema som skal brukes under møtet blir sendt til virksomhetene i forkant av møtet.

Vi ønsker å svare på eventuelle spørsmål som sektorene måtte ha i tilknytning til det rammeverket, forteller Sidselrud  

På første del av møtet er det ønskelig at en representant for ledelsen deltar sammen med informasjonssikkerhetsleder (eller tilsvarende) samt en representant for IT-avdelingen. Denne delen av møtet vil ta cirka en time. I den andre delen av møtet er det ønskelig at informasjonssikkerhetsleder (eller tilsvarende) og personvernombud deltar, eventuelt bør andre virksomheten mener kan kaste lys over status for arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern også delta. Denne delen av møtet vil ta cirka to timer.  

Møteplan for informasjons- og kartleggingsmøter våren 2019

Virksomhet  Dato Klokkeslett Møteform
Statlige universitet og høyskoler       
Arkitekt og Designhøgskolen 12. mars 09:00-12:00 Fysisk møte
Høgskolen i Østfold 26. februar 10:00-13:00 Fysisk møte
Høgskolen på Vestlandet 11. februar 12:00-15:00 Videomøte
Høgskulen i Volda 21. februar 12:00-15:00 Videomøte
Høgskolen i Molde 6. mars 12:00-15:00 Videomøte
Høgskolen i Innlandet 14. februar 10:00-13:00 Fysisk møte 
Kunsthøgskolen i Oslo 14.mars 09:00-12:00 Fysisk møte
Nord Universitet 15. februar 12:00-15:00 Videomøte
Norges Handelshøgskole 15. mars 12:00-15:00 Videomøte
Norges Idrettshøskole 7. mars  09:00-12.00 Fysisk møte
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet  25. februar 09:00-12:00 Fysisk møte
Norges musikkhøgskole 11. mars 09:00-12:00 Fysisk møte
OsloMet 4. februar  09:00-12.00 Fysisk møte
Samisk høgskole 4. mars 09:00-12:00 Videomøte
Universitetet i Agder 18. februar  09:00-12:00 Videomøte
Universitetet i Bergen  12. februar 09:00-12:00 Videomøte
Universitetet i Oslo 29. januar  09:00-12:00 Fysisk møte
Universitetet i Stavanger 19. februar  09.00:12:00 Videomøte
Universitetet i Sørøst Norge 7. februar 10.00-13:00 Fysisk møte
Universitetet i Tromsø 5. februar  12.00-15.00 Videomøte

Dersom foreslått dato og tidspunkt ikke passer for virksomheten, gi tilbakemelding om dette så raskt som mulig og senest innen en uke før oppsatt møtedato til agnethe.sidselrud@unit.no 

Vi ber om at e-postadresse til kontaktpersonen ved virksomheten som skal motta informasjon om videomøte sendes til agnethe.sidselrud@unit.no


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter