Øker trykket på informasjonssikkerhet og personvern


Innføringen av ny styringsmodell for informasjonssikkerhet og personvern i høyere utdanning og forskning vil føre til økt fokus på måloppnåelse i informasjonssikkerhet og personvern.

Informasjonssikkerhet på datamaskin.
Økt fokus på måloppnåelse i informasjonssikkerhet og personvern. Illustrasjon: Shutterstock.

Unit ansvar for å følge opp strategien, og inviterer til informasjons- og kartleggingsmøter med virksomhetene som styringsmodellen gjelder for.

Målet med møtene er todelt

Vi ønsker å starte en dialog med virksomhetene, slik at vi kan jobbe sammen for å skape økt fokus på informasjonssikkerhet og personvern, sier Agnethe Sidselrud, seksjonssjef for Jus og informasjonssikkerhet i Unit.

Formålet med den første delen av møtet er å informere om hva det nye styringsrammeverket betyr for sektoren og for hver enkelt virksomhet. Målet med den andre delen er å kartlegge status for arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern hos virksomheten. Kartleggingsskjema som skal brukes under møtet blir sendt til virksomhetene i forkant av møtet.

Vi ønsker å svare på eventuelle spørsmål som sektorene måtte ha i tilknytning til det rammeverket, forteller Sidselrud  

På første del av møtet er det ønskelig at en representant for ledelsen deltar sammen med informasjonssikkerhetsleder (eller tilsvarende) samt en representant for IT-avdelingen. Denne delen av møtet vil ta cirka en time. I den andre delen av møtet er det ønskelig at informasjonssikkerhetsleder (eller tilsvarende) og personvernombud deltar, eventuelt bør andre virksomheten mener kan kaste lys over status for arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern også delta. Denne delen av møtet vil ta cirka to timer.  

Her kan du lese mer om styringsmodellen for informasjonssikkerhet i høyere utdanning og forksning.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter