Ny leverandør av bestillings- og fakturasystem for UH-sektoren


Unit har på vegne av 17 institusjoner i UH-sektoren gjennomført anskaffelsesprosess for å skaffe ny leverandør av faktura- og bestillingssystem.

Ambisjonen i digitaliseringsstrategien er at administrative tjenester skal etableres som fellestjenester, og Unit har på vegne av 17 institusjoner i UH-sektoren gjennomført anskaffelsesprosess for å skaffe ny leverandør av  faktura- og bestillingssystem. Systemet skal ha funksjonalitet for å understøtte rutiner for både bestilling og behandling av inngående faktura på en best mulig måte. Valget falt på følgende leverandører:

  • Unit4 – tilbyder av UBW (Agresso), softwarelisens og lisensvedlikehold
  • Arribatec – tilbyder av implementasjon, applikasjonsdrift, support og fakturascannning

 

Felles anskaffelse har flere fordeler:

  • Bedre priser og forhandlingsposisjon overfor leverandører.
  • Unit koordinerer prosessen, noe som bidrar til ressursbesparelse gjennom færre og enklere innkjøpsprosesser for institusjonene.
  • Enklere erfaringsdeling og samarbeid rundt både anskaffelse og tilpasning. 
  • Like integrasjoner gir økt effektivitet gjennom automatiserte og standardiserte prosesser som gjør samarbeid enklere.
  • Bedre grunnlag for harmonisering av bruk av løsningen.

Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter