NVI rapportering 2018: fortsatt økning i antall vitenskapelige publikasjoner


Norske forskningsinstitusjoner rapporterte inn flere vitenskapelige publikasjoner i 2018 sammenlignet med 2017. Totalt rapporterte de inn 25.624 publikasjoner mot 25.033 i 2017.

Arbeidsbord med aviser og en bærbar datamaskin

NVI rapport 2018: Norske forskningsinstitusjoner rapporterte inn flere vitenskapelige publikasjoner i 2018 sammenlignet med 2017. Totalt rapporterte de inn 25.624 publikasjoner mot 25.033 i 2017. Den gode trenden med at flere artikler blir gjort åpent tilgjengelig fortsatte også i 2018. Litt over halvparten av publikasjonene får uttelling for internasjonalt samarbeid.

Universitets- og høgskolesektoren (UH) står for flest antall rapporterte publikasjoner med 22.233. UH hadde størst økning sammenlignet med i fjor, med 756 flere publikasjoner. Instituttsektoren rapporterte inn 4.800 publikasjoner mot 5.115 i fjor, og helsesektoren 4.417 mot 4.248 i fjor. Instituttsektoren hadde en nedgang i antall rapporterte publikasjoner, mens helsesektoren hadde en svak økning.

Flere artikler blir gjort åpent tilgjengelig - også i 2018. 

Flere artikler ble lastet opp i de lokale vitenarkivene, og flere artikler er publisert i åpne tidsskrifter.Tall for dette kommer i tilstandsrapporten for høyere utdanning som publiseres i begynnelsen av mai.

– Rapporteringen i Cristin er svært godt kvalitetssikret, og dekker alle fagfelt, inkludert humaniora og samfunnsfag bedre enn mange internasjonale bibliografiske databaser. Våre data om vitenskapelige publikasjoner gir et unikt grunnlag for å sammenlikne publisering i tre ulike forskningssektorer over tid, sier Marit Henningsen, tjenesteansvarlig for Cristin i Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.

Hvert år må institusjoner innenfor universitet- og høgskolesektor, forskningsinstituttsektor og sykehussektor rapportere sitt omfang av vitenskapelige publikasjoner til Kunnskapsdepartementet (KD) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Dette danner grunnlaget for deler av deres bevilgninger fra departementene

..............................................................................................................................................................................

Åpne tilgjengelige vitenskapelige publikasjoner, forklaring til grafen:

Gul farge = artikler publisert i åpent tilgjengelige tidsskrifter (såkalt «gull OA»)

Grønn farge = lastet opp til vitenarkiv men ikke nødvendigvis åpent tilgjengelig med en gang (såkalt «grønn OA»)

Blå = ikke åpent tilgjengelig

Monografier og antologikapitler er ikke med i oversikten, og summen avviker derfor fra det totale NVI-resultatet

Årets rapportering ble avsluttet 1. april. Resultatene for alle tre sektorene er publisert på cristin.no. De offisielle tallene for UH-sektor er publisert på nettsidene til NSD – Norsk senter for forskningsdata.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter