Nå får UH-sektoren felles system for identitets- og tilgangsstyring (IAM)


Med stadig økt satsing på livslang læring, studentmobilitet og samarbeid om studietilbud vil behovet for mobilitet på tvers av institusjonsgrenser øke i framtida.

Fire personer som står på rekke.
Nå får Kunnskaps-Norge felles IAM. F.v: Ida Munkeby (leder av Digitaliseringsstyret for høyere utd. og forskning), Tore Burheim (IT-direktør, UiB), Tom Røtting (adm.dir., Uninett AS) og Sigurd Eriksson (assisterende direktør, Unit). Foto: Unit

Studenter tar emner ved flere læresteder i løpet av studietiden, og ansatte ved universiteter og høgskoler har ofte bistillinger, oppdrag og verv ved flere institusjoner.

En stor administrativ utfordring hittil – både innad på institusjonene og mellom dem – har vært å få rask sikker og riktig tilgang til ulike digitale systemer, tjenester og ressurser, samt å avslutte tilgang for brukere som ikke lenger skal ha det.

«Felles IAM-løsning er et viktig steg på veien mot å realisere en plattform for sikker deling av data i UH-sektoren på tvers av institusjonene, ikke bare internt på den enkelte institusjon. For studenter og ansatte vil dette være et viktig tiltak for å gjøre hverdagen både enklere og sikrere», sier Sigurd Eriksson, assisterende direktør i Unit og leder av styringsgruppa for IAM-prosjektet.

Først ut i Bergen

Universitetet i Bergen er første institusjon ut og skal være pilot for innføring av felles IAM.

«UiB ønsker å bidra til fellesløsninger i sektoren. Når vi hadde behov for en ny løsning for brukeradministrasjon og tilgangsstyring var det naturlig å se dette i en større sammenheng. Gjennom piloten på UiB vil vi bidra til standardisering av prosesser og teknologiske løsninger med utgangspunkt i behovene i sektoren. Etablering av en felles løsning vil også kunne legge til rette for økt mobilitet, livslang læring og sist men ikke minst bedre informasjonssikkerhet. Løsningen blir en viktig plattform for andre fellesløsninger i sektoren», sier Tore Burheim, IT-direktør ved Universitetet i Bergen og leder av fagutvalg for infrastruktur, mellomvare og data (IMD).

Viktig leveranse til sektoren

Felles identitets- og tilgangsstyring (IAM) for UH-sektoren er en viktig leveranse på området infrastruktur, mellomvare og data i Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning. I januar 2019 besluttet Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning at UH-sektoren skal anskaffe og innføre et felles IAM-system. Uninett AS fikk oppdraget med å gjøre anskaffelsesprosessen. Arbeidet er ledet av Unit og Uninett AS, med bred representasjon fra UH-sektoren. Nå er Identity Automation valgt som leverandør av felles IAM, og Uninett AS er avtalepartner på vegne av kunnskapssektoren.

Se også nyhetssak fra Uninett AS.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter