Nå begynner utrullingen av Arbeidslivsportalen


Vi er nå helt på oppløpet til utrullingen av Arbeidslivsportalen. 23 studiesteder har meldt sin interesse for oppstart og vi gleder oss til å utvide brukergruppen.

Foto: Shutterstock

Siste nytt fra piloten 

Piloteringen ved OsloMet og Universitetet i Stavanger (UiS) går nå mot en avslutning. Arbeidet har gitt verdifull informasjon og mulighet til å finjustere Arbeidslivsportalen før utrullingen. Et eksempel er modellen med ønskeliste hvor det er indikasjon på at den reduserer arbeidsmengden for praksisadministrasjonen. På vegne av sektoren ønsker vi å rette en stor takk til dere som har deltatt i piloteringen.

Utrulling

Mandag 1. mars rulles Arbeidslivsportalen ut ved de studiestedene som har meldt sin interesse.

Kobling mellom portalen og FS-basene er nå på plass, og studiestedene vil motta en invitasjon til en administratorbruker. Denne vil ha rettigheter til å opprette nye brukere ved studiestedet og praksisstedene.

Webinar 

Unit vil invitere til et webinar onsdag 10. mars kl. 10.00-12.00, hvor det viktigste rundt å ta i bruk tjenesten vil være tema. Lenke til webinaret vil bli distribuert i forkant.

Lansering av nettsider

Det jobbes med å få på plass egen nettside for Arbeidslivsportalen. Informasjon om lanseringsdato og nettadresse vil bli informert om så snart dette er klart.

På nettsiden vil du finne:

  • Brukerdokumentasjon 
  • Informasjon om videre utvikling 
  • Driftsmeldinger 

Du kan finne mer brukerdokumentasjon her.

Registrering av praksissteder

Informasjon til studiesteder om registrering av praksissteder 

Skoler, barnehager og sykehus som er tilknyttet helseforetakene er lagt inn i felleskodetabellene i Felles studentsystem (FS).

Praksissteder som ikke ligger inne, kan registreres av lærestedene i Arbeidslivsportalen. Ved registrering gjøres det oppslag på organisasjonsnummer mot enhetsregisteret. Dette for å hente noen opplysninger derfra. Vær obs på at det ved registrering må det sjekkes at praksisstedet ikke allerede er lagt inn. 

Når et praksissted er lagt inn i Arbeidslivsportalen vil det bli overført til felleskodetabellen i FS og distribueres til alle lærestedene via nedlastning av felleskoder. Dette går som en nattjobb, men kan igangsettes umiddelbart ved behov.

Nytt fra videreutvikling av Arbeidslivsportalen (fase 2)

I prosjektet for videreutvikling av Arbeidslivsportalen har vi i samarbeid med UiB gjennomført en undersøkelse av hvordan bruk av Arbeidslivsportalen kan gi verdi også utenfor profesjonsutdanningene. Dette er viktig informasjon i det videre arbeidet med å utvide tjenesten som en portal for kommunikasjon og samhandling mellom student, institusjon og arbeidsliv.

I de kommende ukene vil vi fortsette å jobbe med utredninger og klargjøring av utviklingsoppgaver.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter