Lansering av handlingsplan for høyere utdanning og forskning



Iselin Nybøs videohilsen til deltakerne på Digitaliseringskonferansen for høyere utdannig og forskning.

Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning ble åpnet med en videohilsen fra Iselin Nybø.

Statssekretær Rebekka Borsch lanserte handlingsplanen med å fremheve viktigheten av samarbeid og tydelig arbeidsdeling for at vi skal nå våre digitale mål. Digitalisering gir oss store muligheter, men det er viktig at vi samtidig er klar over utfordringene og risikoene. Digitaliseringsstrategien gir tydelig retning og handlingsplanen konkretiserer hvordan vi skal nå disse målene. Hun roste Unit og institusjonene for arbeidet med handlingsplanen og finansieringsmodell for fellesinvesteringer. Hun oppfordret videre institusjonene til å bidra til delingskultur, kostnadseffektivitet og gjennomføringen av handlingsplanen.  

Informasjonssikkerhet, åpen forskning, fysisk og virtuell studentmobilitet, og pedagogisk bruk av digitale løsninger i undervisning ble fremhevet som viktige områder for Regjeringen. 

Roar Olsen fortalte om prosessen bak utarbeidelsen av handlingsplanen og hvordan den skal anvendes fremover. 70 representanter fra institusjonene har bidratt gjennom sin deltakelse i fagutvalgene og 24 institusjoner har gitt kommentarer i høringsrunden. Digitaliseringsstyret, kyndig ledet av Ida Munkeby fra NTNU, har behandlet planen i flere omganger. 

Et viktig strategisk valg i arbeidet med handlingsplanen, er å skille mellom hva som skal løses som fellestjeneste og hva som skal løses lokalt. Administrative oppgaver og støtteprosesser kan løses som fellestjenester, når vi kommer nærmere lærings- og forskningsprosesser må vi tenke annerledes. Her blir det mer fokus på muliggjørende plattformer og appstores, der brukerne får større mulighet til å velge hva de ønsker å ta i bruk. Vi har nå en styringsmodell for realisering av nye fellestjenester, med Digitaliseringsstyret på toppen. De skal beslutte hvilke prosjekter som skal løses som fellestjenester, hvilke prosjekter som skal startes opp og når. I løpet av høsten skal det jobbes videre med den delen av styringsmodellen som omhandler styring av tjenestene. Vi trenger en ensartet modell for hvordan vi skal ta beslutninger, involvere brukerne og finansiere tjenestene.  

Vi har etablert en finansieringsmodell for fellesinvesteringen, som er utarbeidet sammen med Digitaliseringsstyret og Universitets- og høgskolerådet, UHR. Vi skal nå jobbe med en felles finansieringsmodell for drift og forvaltning.  

Gunnar Bovim snakket om digitalisering i et universitetsperspektiv. Han kom med en hilsen fra rektorene ved NTNU, som har store forventninger til konferansen. Han forventer at handlingsplanen kan hjelpe oss med å sortere hva som er fellesskapets oppgave, hva som ligger i friheten til den enkelte institusjon, og hvordan vi skal få tilgang til de gode ideene til naboinstitusjonen.

Hans hovedbudskap var at digitalisering ikke bare er en ny oppgave vi skal løse – det er selve oppgaven. Digitalisering skal gjennomsyre alt vi gjør.

Når vi digitaliserer bidrar vi til effektivisering. Det kommer til å koste både tid og ressurser. Vi må investere nok til at vi kan begynne å gjøre prosesser grunnleggende annerledes, og vi må hente ut effekt. Digitalisering blir viktig for å kunne opprettholde Norge som en velferdsnasjon, og vi vil kunne få mer velferd ut av de ressursene vi bruker.

Videreutdanning vil bli viktig i fremtiden, og det kan være at vi må tenke nytt om utdanning. Kanskje får vi i fremtiden mer fokus på livslangt medlemskap ved institusjonene enn på bachelor- og mastergrader?

I overgangen mellom gammel og ny teknologi er det viktig at vi endrer måten å jobbe på. Bovim oppfordret deltakerne på konferansen til å bidra til denne endringen ved sin institusjon, og forventet at disse to dagene ville resultere i  endret atferd når de kom tilbake til kontoret. Han avsluttet sesjonen med «Lykke til. Bare gjør det!».

Sunniva Rose avsluttet lanseringssesjonen med å problematisere ordene digital og digitalisering. Hva mener vi når vi sier at man vil bli best på digitalisering? Skal vi bli best på papirløse kontorer eller i å ta i bruk kunstig intelligens? Hun oppfordret til  en konkretisering av hva det faktisk innebærer, slik at vi kan ha mer konstruktive samtaler om temaet i det arbeidet vi nå skal ta fatt på.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter