Hovedopptaket til fagskoler 2020


Nå er opptakstall fra det aller første fagskoleopptaket gjennom Samordna opptak klare. Unit ved Samordna opptak har sendt ut tilbud om studieplass til 6 005 søkere ved de 30 fagskolene som deltar i årets Samordna opptak.

Foto: Shutterstock

Av 9 319 søkere til 8 817 studieplasser er 7 522 kvalifisert for minst ett studium, og 6 005 søkere har fått tilbud om studieplass. Blant de som får tilbud om studieplass får 5 409 (90,1 %) tilbud på sitt høyest prioriterte studieønske.

4 212 menn og 1 793 kvinner har fått tilbud om studieplass i hovedopptaket. Andel menn med tilbud om studieplass utgjør dermed 70,1 %.

Snittalderen blant søkere med tilbud om studieplass ligger på 29,6 år.

4 508 (59,9 %) av årets kvalifiserte søkere hadde minst ett elektronisk vitnemål lagret i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB). Dette gir grunnlag for raskere og sikrere søknadsbehandling.

– Unit har siden 2017 samarbeidet tett med fagskolene for å utvikle et Samordna fagskoleopptak til 2020, så med dette opptaket har vi sammen med fagskolene nådd en viktig milepæl. Units mål har vært å bidra til effektivisering, digitalisering og samordning av tjenester som skal fungere godt for både søkere og fagskoler, sier Unit-direktør Roar Olsen.

Teknologiske fag og helsefag størst

Flest plasser ble lyst ut på utdanningsområdene teknologiske fag (5 063) og helsefag (2 196).

3 731 (62,1 %) av søkere med tilbud fikk plasstilbud på teknologiske fag, og 3 501 av disse er menn. Dette gir en andel på 93,8% av søkere med tilbud på teknologiske fag.

1 295 (21,6 %) av alle søkere med tilbud fikk studieplasstilbud på helsefag. 1 136 av disse er kvinner. Kvinner utgjør dermed 87,7 % av søkere med tilbud på helsefag.

16,3 % av alle søkere med tilbud er forholdsvis jevnt fordelt på de resterende utdanningsområdene: informasjonasjonsteknologi, land- og havbruk, estetiske fag, økonomi og administrasjon, matfag, reiseliv og pedagogiske fag.

Svar på tilbud i hovedopptaket for fagskoler

Søkere fikk tilbud om studieplass 20. mai, og hadde frist til 27. mai med å svare på www.samordnaopptak.no.

Ledige studieplasser og suppleringsopptak til fagskoler

Gjennom fagskoleopptaket er det i år lyst ut 8 817 studieplasser fordelt på 318 ulike studietilbud. Etter hovedopptaket er det flere fagskoler som har ledige studieplasser. Differansen på antall søkere med tilbud og planlagte studieplasser er 2 812.

– Det er fortsatt 2 800 ledige fagskoleplasser og jeg håper enda flere ønsker å bygge på kompetansen sin gjennom høyere yrkesfaglig utdanning. Fagskoler over hele landet tilbyr kortere utdanninger som ofte er praktiske og direkte rettet inn mot arbeidslivet. Det er utdanninger som passer både for de som er i jobb, men som vil ha faglig påfyll, og for de som har blitt arbeidsledige eller permittert som en følge av koronakrisen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H). 

Søndag 24. mai ble det lagt ut oversikt over ledige studieplasser på 161 studier ved fagskoler på Samordna opptak sine hjemmesider. Oversikten over studier med ledige studieplasser er dynamisk. Søkere må være kvalifiserte for å få tilbud om plass, og det er løpende opptak.

Det første suppleringsopptaket blir gjennomført 28. mai. Deretter gjennomføres nye suppleringsopptak hver uke frem til august-september 2020.

Kontakt Samordna opptak

Mer informasjon om søking til fagskoler får du ved å kontakte fagskolene direkte.

Statistikk og faktanotat for hovedopptaket til fagskolene 2020 publiseres klokken 11.00 torsdag 28. mai på nettsidene til Samordna opptak. I faktanotatet fra Samordna opptak finner du utfyllende informasjon og tall fra hovedopptaket for fagskoler i 2020.

Kontaktpersoner:

Konstituert seksjonssjef opptak Natasha Harkness, tlf. 901 14 590

Kommunikasjonssjef i Unit Åshild Berg-Tesdal, tlf. 911 39 271


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter