Heldigitale bachelor- og masteroppgaver


Fra og med våren 2019 kan bachelor- og masteroppgaver leveres digitalt ved NTNU. Det skjer takket være en integrasjon mellom Bragetjenesten og NTNU. For studentene betyr det at de nå kan foreta en heldigital levering av bachelor- og masteroppgaver.

Student leverer bachelor- eller masteroppgaven sin digitalt.
Våren 2019 kan bachelor- og masteroppgaver leveres digitalt ved NTNU

- NTNU bruker Brage som arkiv og publiseringssystem for studentoppgaver. Når vi har arbeidet med digital eksamen, har vi samtidig undersøkt om løsningene kunne brukes til digital innlevering av oppgaver, forteller Bernt Skjemstad ved NTNU. 

NTNU har siden 2017 jobbet for å lage et heldigitalt løp for innlevering av bachelor- og masteroppgaver. Det gir nye muligheter som automatisk arkivering og publisering av studentoppgavene.        

Digital og automatisk flyt 

Den nye tjenesten for innlevering skjer automatisk og inngår i arbeidet med digitalisering av vurderingsprosessen. Det betyr bedre kvalitet i undervisningen NTNU tilbyr sine studenter. 

- Systemet vårt lar oss plukke opp besvarelser direkte fra NTNUs eksamenssystem. De arkiveres i Brage hvor de publiseres og gjøres åpent tilgjengelig og søkbare. Vi baserer løsningen på internasjonale standarder slik at NTNUs publikasjoner blir synlige for internasjonale aktører, sier Skjemstad. 

 

Høster effektiviseringsgevinster 

Løsningen frigjør mye tid ved Universitetsbiblioteket, samtidig som bachelor- og masteroppgaver synliggjøres på en god måte ved hjelp av felles digital infrastruktur.  

- NTNU har fungert som en pilot for resten av universitetene og høyskolene i Norge. Utviklingsarbeidet er krevende. Vi har både lukket eksisterende system og ryddet i dataflyten i før vi kunne utvikle noe nytt. Vi håper studentene er fornøyde med resultatet, sier Skjemstad 

Våren 2019 er alt klart til bruk for alle læresteder som bruker Inspera som eksamenssystem. For læresteder som bruker WISEflow er dette i testfasen. Etter sommeren begynner arbeidet med automatisk arkivering av oppgavesett og sensorveiledning fra de to eksamenssystemene.   


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter