Handlingsplan for digitalisering av Kunnskaps-Norge 


På bakgrunn av digitaliseringsstrategien for universitets- og høyskolesektoren er det utarbeidet en handlingsplan som nå er lagt ut for innspill fra institusjonene innenfor høyere utdanning og forskning. Innspillsfristen er 29. mars. 

Mennesker som jobber med digitale verktøy
For å lykkes med realisering av målene i handlingsplanen er det nødvendig med en tydelig arbeidsdeling. Illustrasjon: Shutterstock

Handlingsplanen er utarbeidet av Unit – Direktoratet for høyere utdanning og forskning i tett samarbeid med representanter for institusjonene. Samhandlingen skjer gjennom Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning, og ulike fagutvalg.

Samarbeid og arbeidsdeling 

Høyere utdanning og forskning har lang erfaring med samarbeid fra brukernivå til ledelsesnivå. Dette skaper samlet behovsforståelse, og gir gevinster som delte investeringskostnader, stordriftsfordeler, bedre forhandlingsposisjon som en større innkjøper, og kompetansedeling. 

For å lykkes med realisering av målene i handlingsplanen er det nødvendig med en tydelig arbeidsdeling der vi totalt sett får benyttet den samlede kapasiteten i høyere utdanning og forskning. Vi må både etablere standardiserte fellestjenester og samtidig dra nytte av den brukernære innovasjonskraften i institusjonene. Gjennom bruk av plattformer med programmerbare grensesnitt kan vi tilrettelegge for digital transformasjon gjennom enkle, lettbente og effektive tjenester. 

Fra innspillrunde til ferdig handlingsplan 

Frist for å gi innspill til handlingsplanen er fredag 29. mars. Den endelige handlingsplanen legges fram for Digitaliseringsstyret for beslutning den 11. april. Handlingsplanen blir lansert av statsråd Iselin Nybø på Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og forskning i Trondheim den 4. juni. 

Les mer om handlingsplanen.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter
Har du noen spørsmål? Ta kontakt med:
Kristin Selvaag
Seksjonsleder