Evaluering av Felles Studentsystem (FS)


Våren 2020 ble Felles Studentsystem (FS) evaluert. Sluttrapporten konkluderer med at FS i stor grad dekker primærbehovene til brukerne, men at deler av systemet – spesielt FS-klienten – har behov for fornyelse.

Foto: Shutterstock/Unit

Det er Gartner som har gjennomført evalueringen på oppdrag fra Unit. Sluttrapporten ble levert i mai. Selv om overordnede konklusjon i rapporten er at FS dekker brukernes primærbehov, tilsier et livssyklus-perspektiv at timingen nå er god for å sette i gang videreutvikling for å unngå ytterligere foreldelse. Det pekes også på behov for å forbedre de åpne grensesnittene (APIene) som vil gi større muligheter for deling av data.

FS (databaser og klient) har som system hatt lang levetid. En viktig årsak til dette er datamodellen som ligger som en grunnmur i FS-økosystemet. Kvaliteten på datamodellen er så god at FS har hatt mye lengre levetid enn det som er vanlig for slike systemer.

Veikart for videreutvikling av FS

I veikartet som skisseres foreslås det en forberedelsesfase, og deretter tre aktiviteter som gjennomføres parallelt:

  • Fornyelse av applikasjoner med fokus på brukervennlighet
  • Utvikle neste generasjons FS API
  • Avvikle FS-klient og -database ved å flytte funksjonalitet til andre applikasjoner

Gartners estimater viser at et slikt veikart kan gjennomføres gjennom å styrke dagens bemanning noe og prioritere arbeidet med fornying over andre FS-oppgaver. Det betyr at videreutvikling av enkelte deler av FS må fryses i en periode for å gjennomføre fornyelsen.

Alternativer til egenutvikling

Hvis det viser seg at deler av FS skal skrives betydelig om, må eksisterende hyllevare-produkter som kan dekke de samme behovene vurderes som alternativer. Som et oppfølgningsoppdrag etter FS-evalueringen har Unit bedt Gartner om å gjennomføre en markedsanalyse av studieadministrative systemer, hvor man særlig konsentrerer seg om nordiske land og andre markeder som ligner det norske.

Veien videre

Unit går nå i gang med å jobbe for å få på plass et detaljert veikart for videreutvikling av FS. Dette skal legges fram for tjenesteråd, fagutvalg og Digitaliseringsstyret i løpet av høsten 2020, og også inneholde vurderinger om det finnes hyllevare-produkter som kan erstatte deler av dagens portefølje av tjenester.

Les hele sluttrapporten fra evalueringen av FS.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter