Enormt trykk på digital undervisning


380 personer logget seg på da Unit inviterte til webinar om digital undervisning. Læresteder, Unit, departementet og leverandører gjør det de kan for å sikre kontinuitet i undervisningen nå som koronapandemien er et faktum.

Digitalt møte visualisert
Foto: Shutterstock

380 personer logget seg på da Unit inviterte til webinar om digital undervisning. Læresteder, Unit, departementet og leverandører gjør det de kan for å sikre kontinuitet i undervisningen nå som koronapandemien er et faktum. 

Bruk av digitale verktøy og innføring av nye undervisningsmetoder øker i rekordfart i situasjonen vi nå står i.

– Vi i Unit stiller med alle våre tilgjengelige ressurser for å bidra til å sikre at årets studenter ikke mister et undervisningssemester, sier Roar Olsen, direktør i Unit.

Stor interesse for webinar

Fredag 13. mars hodt Unit webinar for erfaringsutveksling, deling av tips og statusoppdatering knyttet til digital undervisning, hvor hele 380 personer deltok på hele eller deler av den to timer lange seansen.

I første halvtime delte høgskolelektor Magnus Nohr fra Høgskolen i Østfold sine tips og anbefalinger for hurtig omlegging fra campus- til nettbasert undervisning. En tydelig anbefaling fra Nohr var å dreie undervisningen fra synkron til asynkron undervisning. Ved asynkron undervisning slipper faglærer å håndtere teknologiutfordringene på direkten, asynkron undervisning gir både flere valgmuligheter og gir underviseren rom til å konsentrere seg om pedagogikken heller enn teknologien.

Videre delte en rekke store og små læresteder sine erfaringer, tips og utfordringer i situasjonen vi nå står i. Noen læresteder velger å innføre nye digitale verktøy i rekordfart, andre skalerer opp det tilbudet de har, mens andre igjen jobber med å få på plass veiledninger, kurs, gode brukerstøttefunksjoner og «frontrunners» blant faglærerne. Alle delte sine åpent ​tilgjengelige opplærings- og veiledningsressurser, som Unit samler på en nettside (oppdareres fortøpende).

Stor dugnadsånd og delingsvilje

– Om jeg skal oppsummere det overordnede inntrykket vi sitter igjen med etter webinaret, så vil jeg fremheve at vi har en sektor med et voldsomt engasjement for og vilje til å finne gode løsninger. Alle, både institusjonene, teknisk-administrativt personell, faglærere og leverandører, utviser dugnadsånd og raushet overfor hverandre ved at ressurser, opplæringsmateriell, tips og veiledninger deles villig vekk, sier seksjonssjef for undervisningstjenester i Unit, Vegard Moen som også var vert for webinaret.

Tilbakemeldingene fra deltakerne var at det er behov for slike møteplasser, og Unit vil arrangere flere lignende webinarer framover. Det er også behov for møteplasser i form av diskusjonsforum og andre nettfora hvor sektoren kan møtes på tvers og diskutere felles utfordringer. Unit jobber med å få på plass slike løsninger.

Unit og Uninett fortsetter arbeidet med å sørge for tilstrekkelig kapasitet i de digitale undervisningstjenestene. Unit legger fortløpende ut ​saker knyttet til digital undervisning og eksamen her.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter