Endelig organisering av Unit – direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning


Unit ble etablert i 2018 ved sammenslåing av BIBSYS, CERES og deler av Uninett. Direktoratet ble opprettet av Kunnskapsdepartementet som et viktig grep for å realisere tiltakene i strukturmeldingen og følge opp regjeringens digitaliseringspolitikk.

Units organisasjonskart
Vedtatt organisasjonskart for Unit – direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

 - Vårt mål er at universiteter og høyskoler i enda større grad greier å utnytte ny teknologi for å effektivisere, bedre kvaliteten og sikre tilgang til kunnskap, fortalte tidligere kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen om opprettelsen av det som i dag er Unit – direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. 

 

Driver Kunnskaps-Norge fremover 

For Unit handler det om teknologi som fornyer, forenkler og forbedrer brukernes hverdag. Unit har en sentral rolle i å følge opp strategier og retningslinjer fastsatt av Kunnskapsdepartementet, samt å fange opp og videreutvikle initiativ fra universitets- og høyskolesektoren.  

- I samfunnsoppdraget vårt ligger det å være en nytenkende pådriver for digitalisering. Vi skal utnytte ny teknologi for å effektivisere, bedre kvaliteten og sikre tilgang til kunnskap. Vår visjon er at vi driver Kunnskaps-Norge fremover, forteller Roar Olsen, direktør i Unit.  

Vi driver Kunnskaps-Norge fremover, Roar Olsen (direktør)

 

Å forme en ny organisasjon 

I 2018 ble det gjennomført omfattende arbeid for å få etablert en endelig organisering. Arbeidet var del av større arbeid med å etablere visjon og verdier, og samordne rutiner og arbeidsprosesser. 

- De første tankene som slår meg er hektisk og utrolig artig. Det er privilegium å skape noe nytt innenfor IKT-feltet i Norge, sier Olsen når han skal oppsummere det første året. 

Det er privilegium å skape noe nytt innenfor IKT-feltet i Norge, Roar Olsen (direktør)

I arbeidet med å forme en ny organisasjon var det viktig å ta vare på direktoratets to hovedoppgaver; både det å etablere Unit i den nye rollen som direktorat og pådriver for digitalisering, samtidig som å sikre gode leveranser som tjenesteleverandør.

Organiseringen skulle også muliggjøre en optimal utnyttelse av det store IT-utviklingsmiljøet i Unit. I den nye organisasjonen er ansvaret for tiltak og leveranser tydeliggjort.

Her kan du leser mer om Units lederegruppe.

Units organisering

Direktør – Roar Olsen

Avdeling for strategi og styring – Sigurd Eriksson

 • Seksjon for jus og informasjonssikkerhet 
 • Seksjon for strategi og portefølje

Avdeling for virksomhetssøtte – Ingrid Brænden

 • Seksjon for økonomi 
 • Seksjon for HR og arkiv 
 • Seksjon for kommunikasjon 
 • Seksjon for intern IKT 

Avdeling for forskningstjenester – Frode Arntsen

 • Seksjon for forskningstøtte
 • Seksjon for bibliotekstjenester
 • Seksjon for lisensavtaler og åpen tilgang 

Avdeling for utdanningstjenester – Ann Elisabeth Wedø

 • Seksjon for opptak
 • Seksjon for kompetansevurdering 
 • Seksjon for studieadministrative tjenester 
 • Seksjon for undervisningstjenester

Avdeling for adminstrative tjenester og strategisk innkjøp – Anders Hansteen Reitan

 • Seksjon for strategisk innkjøp og kontraksforvaltning 
 • Seksjon for økonimi- og adminsitrasjonstjenester 
 • Seksjon for dataanalyse og beslutningstøtte

Avdeling for IT-utvikling – Lars Hatlehol

 • Seksjon for forskningsløsninger 
 • Seksjon for utdanningsløsninger 
 • Seksjon for digitale ressurser 
 • Seksjon for integrasjoner

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter