En dag i digitaliseringens navn


Over 400 fagfolk var samlet 3., 4., og 5. juni i Trondheim for å diskutere digitalisering av høyere utdanning og forskning. Her er en oppsummering av åpningsdagen.

Oversiktsbilde bak i sal
Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og forskning

Handlingsplanen for digitalisering i høyere utdanning og forskning ble lansert av statssekretær Rebekka Borsch og Units direktør Roar Olsen under åpningen av Kunnskaps-Norges egen digitaliseringskonferanse.

Etter lansering av handlingsplanen var det presentasjoner fra de ulike fagområdene.

Nøkkelen til suksess

«Skal vi lykkes i digitaliseringsarbeidet på en felles måte, må arbeidsprosessene mellom institusjonene være like,» sa Kjell Bernstrøm, undervisningsdirektør ved Universitetet i Bergen.

Bernstrøm presenterte BOTT-samarbeidet om etablering av en felles administrasjonsportefølje for UH-sektoren. Dette er et av de områdene som har blitt pekt på der det er fornuftig med fellesløsninger. BOTT har brukt mye tid på standardisering, og det har gitt positive effekter.

Nytteverdi for brukeren

«Vi må se forbi hypen, og se på hva det er vi egentlig skal drive med. Hvorfor skal vi ha en eller annen tjeneste, eller en eller annen teknologi?» spurte Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye medier i IKT-Norge.

Waterhouse snakket om hvordan digitale plattformer kan bli gode redskaper for digitalisering. Hans budskap var at vi ikke kan digitalisere for digitaliseringens del, sluttproduktet må ha en nytteverdi for dem som skal bruke det.

For å kunne lage tjenester med nytteverdi er det viktig at vi forstår mennesker. Her er det vel så viktig med kultur og forventninger som teknologien bak løsningen.

Løsninger som kan brukes internasjonalt

«Det er viktig at løsninger i forskning er internasjonalt kompatible,» Johanne Raade, direktør ved Universitetsbiblioteket på UiT – Norges arktiske universitet

Raade gjennomgikk prioriteringene og målbildene for forskningsområdet. To satsinger er fremhevet i handlingsplanen: forenklet forskningsadministrasjon og åpen forskning. På forskningsområdet må tjenestene som utvikles kunne fungere på tvers av institusjoner og sektorer, og internasjonalt.

«Vi trenger en holdningsendring i vårt syn på brukerne og hvordan vi involverer dem. Det hjelper ikke å snakke om brukerfokus om vi ikke endrer praksis,» Ellen Stråberg, Difi

Strålberg snakket om digital transformasjon i offentlig sektor. Skal vi klare å løse samfunnsoppdraget, trenger vi en holdningsendring i vårt syn på brukerne og hvordan vi involverer dem. Brukerne må settes i sentrum og tjenester må ha fokus på hvordan de kan utføre sine oppgaver på best mulig måte.

Peter Wittenburg, Max Planck, avsluttet sesjonen med å redegjøre for hvordan vi sørger for at forskningsdata kan følge FAIR-prinsippene.

Digitalisering er verktøyet – ikke hensikten

Marianne Øhrn Johannessen åpnet sesjonen for utdanning med å gjennomgå hovedpunktene i utdanningsområdet i handlingsplanen. Satsinger for utdanning er fremtidens læringsprosesser og forenklet studieadministrasjon og opptak.

«Det er ikke teknologien som driver endring, men hensikten med hva du gjør. Digitalisering er verktøyet, ikke hensikten,» Berit Kjeldstad, avdelingsleder for utdanningskvalitet på NTNU

Kjeldstad snakket om hvordan digitalisering har endret måten vi tenker om læring. Fokus er ikke lenger på teknologien i seg selv, men hva det vil si å lære og hvordan teknologiske løsninger kan støtte opp under dette.

«Do we get the right data we want? Who decides what data is stored? The vendors decide, and they may not always store the data we need,» Barbara Wasson, Slate.

Kanadiske Barbara Wasson, Slate, presenterte hvordan de bruker data om læringsaktivitet for å lære om læringsprosessen. Analysene kan hjelpe oss med å utvikle de riktige støttesystemene og iverksette de riktige tiltakene for å sikre god læring. Utfordringen ligger i hvorvidt vi har de riktige dataene, og hvordan vi analyserer dem for å gi oss de svarene vi trenger.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter