Diskuterer digitalisering i Trondheim


Kunnskapsdepartementet har lagt fram sin digitaliseringsstrategi. I juni lanserer forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø handlingsplanen som skal gjøre strategien til virkelighet. Det skjer passende nok i Teknologihovedstaden Trondheim.

Iselin Nybø lanserer handlingsplan for digitalisering 4. juni.

Nybø åpner digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og forskning, som forventes å samle rundt 400 ledere, forskere, IT-spesialister og andre digitaliseringsinteresserte til tre dager med samlinger, plenumsforedrag og fordypningssesjoner, fra 3. til 5. juni. Andre som gir sine bidrag på konferansen er rektor Gunnar Bovim fra NTNU, bibliotekdirektør Johanne Raade fra UiT Norges arktiske universitet og assisterende studiedirektør Marianne Øhrn Johannessen fra Universitetet i Agder.

Internasjonalt perspektiv

Konferansen bringer også inn synspunkter fra resten av verden. Dr. Peter Wittmann er sentral i arbeidet med forskningsdata på europeisk nivå. Han kommer for å gi sine synspunkter på åpne forskningsdata og veien mot den europeiske åpne forskningsskyen (EOSC - European Open Science Cloud). 

Konferansens åpningsdag avsluttes med en paneldebatt om digitalisering av utdanning der blant andre presidentene for de internasjonale organisasjonene Educause og Eunis deltar. Educause er den ledende amerikanske organisasjonen for digitalisering av høyere utdanning. Dr. John O'Brien leder Educause, og har jobbet med IT i høyere utdanning i USA i mer enn 30 år. Eunis er den tilsvarende organisasjonen for europeiske universiteter, og ledes av Dr. Raimund Vogl, IT-direktør ved Universitetet i Münster, og forsker innenfor informasjonssystemer i høyere utdanning.

Fordypning i parallellsesjoner

Handlingsplanen lanserer mål og initiativer innenfor forskning, utdanning, administrasjon og infrastruktur, mellomvare og data. På konferansens andre dag diskuteres disse i dybden gjennom parallellsesjoner. Sentrale emner som IT-arkitektur og informasjonssikkerhet inngår i alle sesjonene. 

Dagsaktuelle fagsamlinger

Dagen før konferansen holdes det en rekke fagsamlinger innenfor sentrale områder. Sikkerhetsforum er etablert som en årlig møteplass for å diskutere informasjonssikkerhet i UH-sektoren. Bruken av Microsoft Office 365 er økende i høyere utdanning, og det arrangeres en samling for erfaringsutveksling og oppdatering. Fellestjenester for forvaltning av forskningsdata er et meget aktuelt tema, og Unit, NSD og Uninett Sigma2 inviterer til samling om dette. I tillegg arrangeres det samlinger for brukerne av fellestjenester innenfor digital eksamen og læringsplattformer (LMS).

Bredt samarbeid

Digitaliseringskonferansen arrangeres av Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning i samarbeid med Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning, NSD – Norsk senter for forskningsdata og Uninett. Konferansen samarbeider også med NTNU, som senere i samme uke er vertskap for Eunis2019, som omhandler digitalisering av høyere utdanning i Europa.

Les mer om program og påmelding på konferansens nettside.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter
Har du noen spørsmål? Ta kontakt med:
Lars Fuglevaag
Seksjonssjef