Dataproblemer ved eksamen hos NTNU – situasjonen avklart


Unit jobbet sammen med NTNU, Inspera og ulike systemleverandører for å løse problemene som førte til at 340 studenter ved NTNU torsdag 16. mai ikke fikk levert eksamensbesvarelsene sine til fastsatt tid.

Problemet ble i løpet av kvelden identifisert og rettet, og normal drift ble gjenopprettet.

Feil i ulike datasystemer som leverer eksamensoppgaver og styring av digital eksamensgjennomføring, førte til at studentene ikke fikk levert eksamensbesvarelsene sine som normalt. Gjennom ettermiddagen og kvelden ble det gjort grundige feilsøk og testinger i de aktuelle systemene, og en feilretting ble implementert i løpet av kvelden. Normal drift er gjenopprettet og verifisert gjennom ytterligere testkjøringer.

En oppdatering som ikke fungerte som forventet var årsak til problemet, og feilen ble løst ved at det ble gjennomført en tilbakerulling til den sist fungerende versjonen av de aktuelle systemdelene. Unit vil sammen med de ulike leverandørene og samarbeidspartnerne sørge for at lignende situasjoner ikke oppstår i fremtiden.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter
Har du noen spørsmål? Ta kontakt med:
Ann Elisabeth Wedø, avdelingsdirektør
Ann Elisabeth Wedø
Avdelingsdirektør