Cybersikkerhetssenteret for forskning og utdanning åpnet 25. mars


Kunnskapssektoren forvalter store verdier som er utsatt for et stadig med komplekst trusselbilde. Å samle sektorens kompetanse innen informasjonssikkerhet i et cybersikkerhetssenter gir gjennomføringskraft og kapasitet.

Foto: Shutterstock

Kunnskaps-Norge står overfor et stadig mer utfordrende trusselbilde med kompetente og ressurssterke trusselaktører. Målrettede forsøk på å skade norsk forskning og utdanning øker i omfang med stadig mer avanserte virkemidler. Universitets- og høgskolesektoren har også opplevd flere alvorlige sikkerhetshendelser det siste året.

Nå samles sterke fagmiljøer fra Uninett AS, NTNU, UiO og NSD i et felles cybersikkerhetssenter som skal levere helhetlige tjenester innen informasjonssikkerhet til sektoren, og dekker relevante fagområder som teknologi, juss, organisasjon og ledelse.

Det nyetablerte senteret tilbyr et bredt spekter av tjenester og leveranser innen rådgivning, analyse og respons.

«For å holde tritt med stadig mer avanserte trusler må vi samarbeide der vi kan, for å sikre et robust forsvar mot cyberangrep. Forskningsnettet og fellesløsningene gir et godt grunnlag for samarbeid, og sammen kan vi etablere større og tyngre fagmiljø, og som sektor være en del av den nasjonale sikkerhetsinfrastrukturen og beredskapen organisert gjennom Nasjonal sikkerhetsmyndighet», sier Unit-direktør Roar Olsen.

Resultat fra fireårig program for informasjonssikkerhet

Som et ledd i å styrke informasjonssikkerheten i forskning og utdanning bevilget Kunnskapsdepartementet i 2019 70 millioner over fire år til et program for informasjonssikkerhet. Tjenestene som leveres av Uninetts cybersikkerhetssenter er blant de konkrete leveranser som har kommet ut av dette programmet.

Første bestilling til senteret

Unit har allerede rukket å gi sin første bestilling til Cybersikkerhetssenteret, nemlig å gjennomføre en sårbarhetsscanning av hele UH-sektoren. Dette vil være en stor og viktig oppgave for det nystartede senteret, og resultatet av denne kan gi sektoren konkrete tiltak å jobbe videre med.

 

Se også nyhetssak fra Uninett AS om åpningen av cybersikkerhetssenteret.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter