Cristin-utvikling satt på hold i påvente av Nasjonalt vitenarkiv (NVA)


Unit har i 2021 måttet endre i prioriteringer i utviklingen av våre forskningstjenester. Dette får konsekvenser for tidligere planlagt videreutvikling av Cristin.

Foto: Shutterstock

Units tildelingsbrev for 2020 og for 2021 gir klar prioritet til utvikling av Nasjonalt Vitenarkiv (NVA). NVA utvikles nå i henhold til plan og skal settes i drift i løpet av 2021. Unit har derfor vært nødt til å prioritere ned videreutvikling av Cristin, siden all Cristin-funksjonalitet skal flyttes til den nye plattformen sammen med NVA og integreres med vitenarkivet.  

Unit har derfor omdisponert utviklerressurser til andre prosjekter i tråd med overordnede føringer. Konsekvensen av disse prioriteringene er at enkelte leveranser på Cristin blir utsatt eller nedprioritert.

Unit sørger for at drift av Cristin, inkludert API-tjenestene, går som vanlig i 2021 og tilbyr brukerstøtte som normalt. Brukere må likevel være oppmerksomme på at saker som trenger bistand fra utviklerteamet vil ta lengre tid enn vanlig, spesielt de sakene som ikke anses å være kritiske. Videre vil noen mindre saker ikke kunne gjennomføres på grunn av redusert kapasitet. Å gjennomføre NVI-rapporteringen på en god måte er høyt prioritert i vår. 

Har du spørsmål til dette? Kontakt: support@cristin.no 

Webinar om utvikling av Nasjonalt vitenarkiv

Er du nysgjerrig på hva som skjer i utviklingen av nytt, nasjonalt vitenarkiv? Vi arrangerer webinar om Nasjonalt vitenarkiv 17. Februar


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter