Bedre samhandling mellom utdanning og arbeidsliv


Når den nasjonale arbeidslivsportalen står klar i juni 2020 skal den gjøre det lettere for studenter å få relevant praksis og arbeidsgivere skal lettere finne de riktige kandidatene.

OsloMet – storbyuniversitetet har fått midler fra Difi – Direktoratet for forvaltning og IKT til å utvikle en nasjonal, digital arbeidslivsportal. Arbeidslivsportalen skal både gi fremtidens arbeidstakere erfaringen de trenger og levere kvalitet til norske arbeidsplasser. I første omgang skal portalen benyttes til studentpraksis, men tanken er at den skal kunne utvides til prosjektsamarbeid, studentoppgaver, m.m.

Arbeidslivsportalen inngår i den nasjonale prosjektporteføljen som forvaltes av Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, og er et samarbeid mellom OsloMet og Unit. Unit har ansvar for arkitektur og utvikling, sikkerhet og integrasjoner, og skal også bidra i arbeidet med standardisering av arbeidsprosesser, utrulling og implementering. Når prosjektet er ferdig skal Unit ha ansvaret for drift og oppfølging av tjenesten.

Mer informasjon:

Informasjon om prosjektet finnes på arbeidslivsportalens blogg.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter
Har du noen spørsmål? Ta kontakt med:
Sven Petter Myhr Næss
Senioringeniør