Anskaffelse av videoopptaksplattform


Unit planlegger en felles anskaffelse for videoopptaksplattform(-er), og inviterer UH-sektoren til å delta.

Grafikk som illustrerer videoplattform, mennesker og skjermer
Illustrasjon: Shutterstock

Pandemisituasjonen våren 2020 har synliggjort behovet universiteter og høgskoler har for å kunne produsere, lagre og distribuere video for å kunne fortsette undervisningen etter at campuser ble stengt.

Videoopptaksplattform for asynkron undervisning

Hurtig innføring av Zoom dekket bare det umiddelbare behovet for direkte overføring av forelesninger, ikke behovet for å støtte asynkron videobasert undervisning. Sektoren har signalisert at det trengs vesentlig mer moderne løsninger enn det som tilbys i dagens tjenester. Unit prioriterer derfor et felles anskaffelsesprosjekt for å anskaffe nye videoplattformer.

Invitasjon til deltakelse ble sendt institusjonenes postmottak 12 juni 2020.

Informasjonsmøte om anskaffelsen fredag 19. juni

Det første som skjer er at Unit inviterer til informasjonsmøte om anskaffelsesprosessen fredag 19. juni kl. 09.30 - 10.00. Møtet holdes på Zoom, og du kan delta ved å følge denne møtelenka.

Følg med på oppdateringer fra prosjektet

Dette er et prosjekt med stramme tidsrammer hvor mye vil skje på kort tid. Unit vil jevnlig poste oppdateringer om prosessen, møter og status på bloggen vår.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter