Andre innspillsrunde til ny digitaliseringsstrategi for UH-sektoren


Før sommeren ble det sendt ut invitasjon til innspillsrunde nummer to på ny digitaliseringsstrategi for universitets- og høgskolesektoren. Frist for innspill er 15. september.

Hovedformålet med denne innspillsrunden er å kartlegge i hvilken grad de erfaringer institusjonene har gjort seg i tiden etter 12. mars er relevante for det videre arbeidet med å digitalisere og utvikle UH-sektoren.
Innspillsrunden retter seg mot universitetene og høyskolene, studentorganisasjonene samt ulike interesseorganisasjoner.

Videre arbeid utover høsten

Arbeidsgruppen for ny digitaliseringsstrategi jobber videre med hvilke temaer og innsatsområder som skal gis ekstra prioritet i det videre arbeidet med strategien. De seks temaene det jobbes med per nå, har følgende overskrifter:

  • Alle kunnskapssøkende i sentrum
  • Digital kompetanse i alle fag
  • Pedagogisk innovasjon
  • Forskning og innovasjon for fremtiden
  • Verdiskaping gjennom deling og gjenbruk av data
  • Kulturendring og organisasjonsutvikling

Utover høsten vil arbeidsgruppen jobbe videre med å utforme strategien, både i form av temaområder, utfordringer, forutsetninger og målbilder. Parallelt med dette skal det gjennomføres både et studentseminar og et arbeidslivsseminar, som ledd i å sikre en bred involvering. Som i vår, vil det også utover høsten bli en tett dialog med Digitaliseringsstyret og fagutvalgene.

Første utkast til strategi vil foreligge rundt 1. november og vil bli behandlet i Digitaliseringsstyrets møte 19. november. Forslag til strategi blir oversendt Kunnskapsdepartementet 15. januar 2021, og den nye digitaliseringsstrategien har lanseringsdato 1. april 2021.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter